Złote Kotwice rozdane. Znamy laureatów nagrody!

Kategoria:

Wręczenie nagród branżowych „Złote Kotwice” miało miejsce podczas pierwszego dnia targów BALTEXPO2023. Wyróżnienie jest nawiązaniem do tradycji targów z lat poprzednich i przyznawane jest przedsiębiorstwom i instytucjom, których działania lub osiągnięcia mają lub mogą mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Nagrody przyznawane są w 5. kategoriach: Przemysł Okrętowy, Offshore, Infrastruktura, Militaria, Innowacja oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Startup oraz Osobowość Gospodarki Morskiej.

Wyróżnienie w kategorii Przemysł Okrętowy otrzymała Stocznia Szczecińska „Wulkan”, a nagrodę odebrał dr Inż. Adam Krzemiński, pełnomocnik zarządu spółki ds. produkcji. Działalność stoczniowa to trudny i wymagający przemysł, którego dynamika uzależniona jest od wielu czynników, ale obecny rozwój morskich farm wiatrowych i sektora energetycznego na morzu powoduje, że przemysł stoczniowy staje się strategicznym sektorem dla gospodarki, której Stocznia Szczecińska Wulkan planuje być znaczącym ogniwem. Nagrodę główną Złota Kotwica w kategorii Przemysł Okrętowy otrzymała Stocznia Crist S.A. W imieniu firmy nagrodę przyjął Pan Jacek Milewski, członek zarządu Stoczni Crist, dyrektor finansowy. W trakcie swojej ponad trzydziestoletniej historii, CRIST osiągnął pozycję czołowego producenta wyspecjalizowanego sprzętu stoczniowego w segmentach urządzeń hydrotechnicznych oraz jednostek pływających dla największych światowych odbiorców.

Wyróżnienie w kategorii Offshore trafiło do firmy Elektryka Morska. Nagrodę odebrał Pan Bartłomiej Stępień, prezes firmy Elektryka Morska. Elektryka Morska stanowi stabilną przystań dla klientów
z branży morskiej, oferując im kompleksowe rozwiązania w obszarach elektryki, elektroenergetyki oraz systemów automatyki na jednostkach pływających. Złota Kotwica w kategorii Offshore trafiła
do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nagrodę odebrał Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof.
dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Na przestrzeni ostatnich lat Uniwersytet Morski w Gdyni aktywnie działa w sektorze offshore, w szczególności na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uczelnia jako pierwsza w Polsce i druga na świecie już od ponad trzech lat prowadzi studia podyplomowe Executive Offshore Wind MBA dla branży energetyki morskiej.

Kapituła konkursu zdecydowała przyznać dwie równorzędne nagrody w kategorii Infrastruktura. Złotą Kotwicę w kategorii Infrastruktura otrzymał Urząd Morski w Gdyni. Nagrodę odebrał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, dr inż. Kpt. Wiesław Piotrzkowski i Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Zastępca dyrektora Urzędu Morskiego ds. Technicznych. Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji „Modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Urząd Morski w Gdyni od ponad stu lat dba o bezpieczeństwo morskie, polskie wybrzeże i dostęp do portów. Obecnie Urząd Morski w Gdyni realizuje największe od dziesięcioleci inwestycje hydrotechniczne, które w wymierny sposób zwiększają konkurencyjność i budują potencjał polskiej gospodarki morskiej. Złotą Kotwicę w kategorii Infrastruktura otrzymał również Urząd Morski w Szczecinie, a nagrodę odebrał Wojciech Zdanowicz, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin to bez wątpienia, przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu nie tylko dla portów w Szczecinie i Policach, zwiększające ich konkurencyjność i pozwalające na przyjmowanie większych statków, ale także stymulujące gospodarczo cały region Pomorza Zachodniego.

W kategorii Militaria Złotą Kotwicę otrzymała Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. Nagrodę odebrał prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Pan Dariusz Jaguszewski. Wyróżnienie zostało przyznane za przekazanie polskiej Marynarce Wojennej seryjnych niszczycieli min – ORP Albatros i ORP Mewa. Przy budowie okrętów Remontowa Shipbuilding współpracowała z Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej oraz PGZ Stocznią Wojenną. ORP Albatros i ORP Mewa przekazano Marynarce w 2022 roku.

Kolejną kategorią była Innowacja w ramach, której została nagrodzona firma MAPALU. Nagrodę odebrał Pan Paweł Łuniewski – właściciel firmy MAPALU. Mapalu to przedsiębiorstwo związane
z kompleksową obróbką stali, stawiające na przemyślany i dostosowany do potrzeb gospodarki rozwój. Determinacja w tworzeniu w połączeniu z kilkunastoletnim doświadczeniem w przemyśle okrętowym, zaowocowało powstaniem nowej odsłony płetwy sterowej i steru strumieniowego.

Nagrodą specjalną była kategoria Osobowość Gospodarki Morskiej, którą osobiście wręczył i odczytał laudację Pan Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Złotą Kotwicę
w tej kategorii otrzymał Pan Adam Ruszkowski – Prezes Zarządu Remontowa Holding. Nagroda została przyznana za udaną kontynuację rozwoju największej polskiej grupy stoczniowej zgodnie z wizją jej założyciele – śp. Piotra Sojki.

Laureatów ostatniej kategorii specjalnej Startup poznamy 12 października podczas ostatniego dnia targów BALTEXPO.

Zobacz wszystkie aktualności

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie